Biocider: godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5