Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3