Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3