Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18