Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21