Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8