Biocider: oppføring av karbondioksid framstilt ved forbrenning av propan og/eller butan som et aktivt stoff