Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8