Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18