Biocidforordningen: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff