Biocidforordningen: inkludering av honning som aktivt stoff