Biproduktdirektivet om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter