Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse insektprodukter