Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene

Tittel

Rådsdirektiv 89/608/EØF av 21. november 1989 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og om samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene

Council Directive 89/608/EEC of 21 November 1989 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of legislation on veterinary and zootechnical matters

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, engelsk utgave)

Legislation: mutual assistance between national administrations
This Directive aims to regulate mutual assistance between Member States and with the Commission as regards legislation on veterinary and zootechnical matters.

This Directive lays down the ways in which the competent authorities responsible in the Member States for monitoring legislation on veterinary and zootechnical matters are to cooperate with those in the other Member States and with the relevant Commission departments in order to ensure compliance with such legislation.

Cooperation is to take the following form:

• on request: the applicant authority asks the requested authority to communicate all information that will enable it to verify that the provisions laid down in legislation on veterinary and zootechnical matters have been complied with or to carry out inquiries into the accuracy of certain facts.
• the applicant authority may also ask the requested authority to step up its monitoring activities in areas where irregularities are suspected.
• via spontaneous assistance: the authorities of the Member States may communicate information on certain matters spontaneously to the other Member States.

Member States are to communicate to the Commission any information considered useful in connection with compliance with the legislation on veterinary or zootechnical matters, particularly where such information is of Community interest.

The reasons must be given for any refusal to provide assistance.

The information communicated is of a confidential nature.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.11.1989
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1991
Anvendelsesdato i EU
01.07.1991
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett