BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser