Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger