Bruk av 79 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr til biler