Bruk av 800 MHz-båndet til landbasert kommunikasjon