Bruk av den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon (ISCO-08) i folketellinger

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2009/824/EF av 29. oktober 2009 om bruk av den internasjonale standard for yrkesklassifikasjon (ISCO-08)

Commission Recommendation 2009/824/EC of 29 October 2009 on the use of the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 12.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har ændret den tidligere, hidtil anvendte udgave af den internationale standardfagklassifikation (ISCO-88) med det formål at tilbyde en mere effektiv klassifikation, som landene kan anvende i næste runde af folketællinger, i nationale arbejdsformidlinger og i andre kundeorienterede sammenhænge. For at sikre sammenlignelighed mellem oplysninger om fag fra EU-medlemsstaterne og den øvrige verden er det vigtigt, at denne ændrede klassifikation (ISCO-08) tages i brug i det europæiske statistiske system i forbindelse med de største af de undersøgelser, som indebærer indsamling af oplysninger om fag, inden næste runde af folketællinger, der finder sted i 2011.

(2) ISCO-08-klassifikationen er mere detaljeret end den europæiske udgave af ISCO-88 (ISCO-88 (COM)) i forbindelse med bestemte fag, som beskæftiger mange kvinder.

(3) Oplysninger om fag lægges til grund for beregning af indikatorer for kønssegregering, som anvendes ved opfølgningen af den europæiske beskæftigelsesstrategi (retningslinje 18: at fremme en livscyklustilgang til arbejde og retningslinje 22: at sikre en beskæftigelsesfremmende udvikling af arbejdskraftomkostninger og lønfastsættelsesmekanismer). Det er derfor væsentligt at råde over en klassifikation, der gør det muligt at udarbejde sammenlignelige oplysninger om fag.

(4) Oplysninger om fag har også været anvendt til at måle fremskridt med hensyn til kønsbalance i beslutningstagende stillinger ved at se på kvinders og mænds andel af ledende stillinger efter ISCO-88 (COM).

(5) I forbindelse med Rådets resolution af 15. november 2007 om de nye kvalifikationer til nye job bliver fag et vigtigt element til vurdering af behov og mangler på det europæiske arbejdsmarked, og en harmoniseret metodologi vedrørende fag får afgørende betydning.

(6) I ISCO-08-klassifikationen lægges der større vægt på fag inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2009
Anvendelsesdato i EU
30.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 612-613
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
13.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009H0824
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro