Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1881 av 24. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 om minste aktivitet av et preparat av 6-fytase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fôrtilsetningsstoff til purker (innenhaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1881 of 24 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 837/2012 as regards the minimum activity of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 22594) as feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endret minimumsdose av preparatet 6-fytase til purker. Preparatet øker fordøyeligheten av fosfor og er produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert bakteriestamme av Aspergillus oryzae (DSM 22594). Preparatet ble godkjent som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, smågris, slaktegris og avlspurker i februar 2013. Preparatet er klassifisert i kategorien “Zootekniske tilsetningsstoffer” og den funksjonelle gruppen “Fordøyelsesfremmende stoffer”. Minimums aktiviteten for preparatet er redusert fra 1000 FYT/Kg til 500 FYT/kg til purker. EFSA vurderer den nye dosen til å være effektiv, og har vurdert preparatet til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. For fôrindustrien vil det gi besparelser å kunne gi en mindre mengde av preparatet og fortsatt oppnå effekten man ønsker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2016
Anvendelsesdato i EU
14.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 51-53
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.02.2017
Anvendes fra i Norge
09.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1881
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro