Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass