Bruk av kadmium og bly i elektrisk og elektronisk utstyr