Bruk av koumatetralyl (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler