Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler