Bruk av nasjonale tegnsett i toppdomenet .eu

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 560/2009 av 26. juni 2009 som endrer forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen av toppdomenet .eu og dets funksjoner samt prinsippene for registrering

Commission Regulation (EC) No 560/2009 of 26 June 2009 amending Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten henger sammen med forordning 733/2002/EF, 874/2004/EF, 1654/2005/EF og 1255/2007/EF om tilgang på toppdomenet .eu, og inkuderer en rekke nye skriftspråk under .eu som en følge av ICANNs arbeid med internasjonaliserte domenenavn og opplister siste oppdaterte versjon av resvervasjonslisten over hvilke navn som er reserverte for registrering. Det norske skriftspråket (bokmål, nynorsk og samisk) var allerede inkludert som standard da vårt eget tegnsett ikke fraviker det normal ASCII-scriptet (American Standard Code for Information Intercharge) som består av vanlige, vestlige bokstaver, nummer og symboler. Det vil derfor være mulig å registrere domenenavn under .eu på både bokmål, nynorsk og samisk skriftspråk.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen vil ved innlemmelse kreve endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon og gir norske næringslivsaktører tilgang på å etablere sitt forretningsnavn under toppnivådomenet .eu. Forordningene gir kun rettigheter i form av rett på tilgang til domeneressursen og stifter således ingen plikter for norske aktører. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økomiske konsekvenser.

Status
Forordningen ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 3. mai 2013 og er innlemmet i norsk rett og gjennomført i ekomforskriften § 6-6.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2009
Anvendelsesdato i EU
30.06.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 604-636
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2013
Anvendes fra i Norge
16.05.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0560
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro