Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk