Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser