Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser