Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser