BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland