BSE-risiko (kugalskap): status for Storbritannia og Jersey