Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon