Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om innvendige skillevegger