Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann