Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser