Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann