CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser