CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data