CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data