CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data