CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre