CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018