CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdiene for 2022 for beregning av utslipp for fabrikanter av personbiler