CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015