CO2-utslippsskrav for personbiler: retting

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/248 av 13. november 2018 om retting av forordning (EU) nr. 63/2011 om gjennomføringsbestemmelser om dispensasjon fra de spesifikke CO2-utslippsmål i henhold til artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/248 of 13 November 2018 correcting Regulation (EU) No 63/2011 laying down detailed provisions for the application for a derogation from the specific CO2 emission targets pursuant to Article 11 of Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) General Motors Holding LLC, der fabrikerer lette erhvervskøretøjer, har meddelt Kommissionen, at de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2007 for den pågældende fabrikant, der er anført i bilag IV til Kommissionens forordning (EU) nr. 63/2011, ikke er korrekte.

(2) Fabrikanten har forelagt detaljeret dokumentation, som viser, at de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2007 var betydeligt større end den værdi, der er anført i forordning (EU) nr. 63/2011. Den anførte værdi var baseret på de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra et antal køretøjer, der fejlagtigt omfattede Adam Opel AG-køretøjer, som på det pågældende tidspunkt var knyttet til General Motors. Disse specifikke CO2-emissioner for Adam Opel AG-køretøjer bidrog til et lavere gennemsnit for de specifikke CO2-emissioner for General Motors i 2007. Man blev opmærksom på fejlen i forbindelse med ændringer i ejerskabsforholdene for General Motors og Adam Opel, der trådte i kraft den 1. august 2017.

(3) Kommissionen finder, at den af General Motors Holding LLC forelagte dokumentation påviser fejlen i de gennemsnitlige specifikke CO 2-emissioner for den pågældende fabrikant i 2007 som angivet i forordning (EU) nr. 63/2011.

(4) Forordning (EU) nr. 63/2011 bør derfor berigtiges —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.11.2018
Anvendelsesdato i EU
05.03.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet