CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser