Definisjon av trygdetid: sammenlegging av perioder