Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)