Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)