Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser